Tussen Schoolse Opvang
 
De TSO in onze school wordt verzorgd door KDV “Polderpret”(zie www.kdvpolderpret.nl).
 
Het is mogelijk op school, onder toezicht van medewerkers van KDV “Polderpret” (ouders van school en/of medewerkers van buiten school),  tijdens de middagpauze (12:00 u – 13:00 u.) over te blijven.
De kinderen die hiervan gebruik maken nemen hun eigen (gezonde) lunchpakket + drinken van thuis mee.
 
De kinderen gaan voor het overblijven naar het koepellokaal in ons schoolgebouw. Na het eten kunnen de kinderen tot 13:00 u. binnen blijven en wat knutselen, spelen of lezen en/of spelen ze op het schoolplein onder toezicht van de medewerkers van KDV “Polderpret”.
Om 13:00 uur gaan alle kinderen naar buiten om op het schoolplein te spelen.
Om 13:05 uur neemt de pleinwacht vervolgens het toezicht op het plein over.
 
De kosten worden voor een heel schooljaar op voorhand vastgesteld door KDV “Polderpret”.(zie www.kdvpolderpret.nl).
De TSO wordt gecoördineerd door Miriam Soede en Ilonka vd Sman van KDV “Polderpret”  tel.  0172 520 059 of tso@kdvpolderpret.nl
 
Aan- of afmelden, voor het overblijven, kan per email tso@kdvpolderpret.nl . Dagelijks kunt u inloggen op uw persoonlijke website en kunt u uw kinderen aan en afmelden.

Ook kinderen inschrijven en gegevens wijzigen kan dan op een eenvoudige manier, op elk gewenst moment. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken is het noodzakelijk om een email te sturen naar ons email adres:TSO@kdvpolderpret.nl. U zult dan de link van de website ontvangen en een instructie. Ook de facturen kunt u dan digitaal bekijken en ontvangt u via de email.
 
Voor vragen kunt u ons e-mailen of bellen tussen 10:00 uur en 12:00 uur op maandag, dinsdag. donderdag en vrijdag naar
tel. 0172 520 059 of tso@kdvpolderpret.nl
 
De ouders/verzorgers die hun kinderen laten deelnemen aan de TSO gaan hiervoor een overeenkomst aan met KDV “Polderpret”. Formulieren hiervoor liggen in school op de ouder informatiekast of zijn bij Polderpret op te vragen.
 
Er zijn voor de TSO een reglement en diverse protocollen opgesteld om de TSO op een goede manier te organiseren en te laten verlopen. Dit reglement en de protocollen liggen op school ter inzage voor belangstellenden. U kunt hiernaar vragen bij Mireille van der Horst of bij de directeur van KDV “Polderpret”, mevr. H. Brouwer  tel. 0172 523 618 of via www.kdvpolderpret.nl
 

 

Buiten Schoolse Opvang

 

De Buiten Schoolse Opvang wordt voor leerlingen van onze school ook georganiseerd en verzorgd door KDV “Polderpret” in het gebouw  “De Bun”, Anemonestraat 25, 2431 XB Noorden.

De volgende opvangtijden zijn beschikbaar:

Tijdens schoolweken; Voorschoolse opvang 07:30 u. tot begin schooltijd (08:45 u.)

   Buitenschoolse opvang; 15:30 u. (einde schooltijd) tot 18:30 u.

 

Tijdens vakantieweken, roostervrije dagen en studiedagen;

   Vroege opvang 07:30 u. – 08:00 u.

   Buitenschoolse opvang; 08:00 u. – 18:30 u.

Ook hiervoor zijn een reglement en protocollen ter inzage op school voor belangstellenden. U kunt hiernaar vragen bij Mireille van der Horst of bij de directeur van KDV “Polderpret”, mevr. H. Brouwer  tel. 0172 523 618 of via www.kdvpolderpret.nl

.

Het geldende tarief voor BSO kunt u vinden op www.kdvpolderpret.nl, dit is inclusief taxivervoer tussen de BSO en school. Het vervoer tussen thuis en de BSO wordt door ouders/verzorgers in overleg met KDV “Polderpret” geregeld.

De BSO wordt gecoördineerd door Sanne van der Mey van KDV “Polderpret”  tel. 0172 52 3618.

De kosten worden jaarlijks bepaald en bekend gemaakt door KDV “Polderpret” en tenminste 2 maanden voor inwerkingtreding aangekondigd.

De ouders/verzorgers die hun kinderen laten deelnemen aan de BSO gaan hiervoor een overeenkomst aan met KDV “Polderpret”. Formulieren hiervoor liggen in school op de ouder informatiekast of zijn bij Polderpret op te vragen.